Ulykkesforsikring

Over 70 procent af alle uheld sker i din fritid. Staten beskytter dig dog kun mens du arbejder og på vejen til og fra arbejdet. Også uheld fra børn på vej til og fra skolen er dækket igennem den statslige sygeforsikring. Selvstændig erhvervsdrivende og hjemmegående har som regel slet ikke statslig beskyttelse.

En ulykkesforsikring dækker forsikrede på hele kloden og døgnet rundt mod alle tænkelige uheld. Det er en fordelsagtig variant for at afsikre sig mod invaliditet og dens økonomiske følger og derved en fast del af den grundlæggende afsikring.  Dette gælder især, hvis den ”mere værdifulde” forsikring mod tab af erhverv ikke kan afsluttes pga. helbredsmæssige årsager eller fordi den er for dyr. 

En ulykkesforsikring dækker ved en vedvarende invaliditet, som opstod pga. et uheld. Ydelsen sker abstrakt, efter en såkaldt led takst, afhængig af den valgte forsikrings sum. Led taksten måler i hvor høj grad man er invalid og bestemmer højden af ydelsen. Kroppen bliver herved delt op i forskellige værdier. Tabet af en finger svarer fx til en invaliditetsgrad af 10 procent. Ved et forsikringsbeløb på 100.000 Euro ville den forsikrede derved få udbetalt 10.000 Euro.

Ved høje grad af invaliditet er der stigende behov for forplejning. Derfor har invaliditetssummer en progressionstarif, som fører til en større ydelse i tilfælde af skade. Ifølge 225 procent tariffen udbetales der fx 2,25 gange højden af forsikringssummen. Der findes forskellige regelsætter på markedet, som skal afstemmes individuelt. 

Udover ydelsen ved invaliditet kan der også aftales livslange pensionsydelser. Disse betales som regel fra en invaliditetsgrad af 50 procent. Desuden kan forsikringen udvides om særlige udbetalinger ved død, dagspenge o.l.

Vi tilbyder dig optimerede og omfattende ramme kontrakter som vi har sammenstillet i den følgende pdf-fil. Disse kontrakter er som regel meget omfattende, så at der bliver taget højde for alle eventualiteter af det daglige liv. Du skal kun bestemme dig for en udbyder.

Hvis du har specielle forhold vi skal tage hensyn til eller bare nogle spørgsmål, så tag bare kontakt op til os eller få et specifikt tilbud.

tilbage