Sygeforsikring

Grundlæggende er alle privatpersoner forsikret i den statslige sygeforsikring (GKV). Undtaget af forsikringspligten er:

  • Selvstændig erhvervsdrivende og freelancer (med få undtagelser)
  • Ansatte med en bruttoårsindkomst over årsindkomstgrænsen (49.500 Euro fra 1.januar 2011)
  • Embedsmænd og ansøgere til et embede med krav på stats støtte

Hvis du hører til en af disse persongrupper, så kan du bestemme dig for en fuldomkostningsforsikring fra den private sygeforsikring (PKV). Bidragene i PKVen retter sig ikke som i GKVen efter indkomst. Forsikrede betaler individuelle, risiko- og ydelsestilpassede bidrag, som er afhængige af alder, køn, helbred og de valgte ydelser.

Sygeforsikringer og deres tarifer har store forskel mellem bidrag og ydelser. Spørgsmålet, om GKV eller PKV i de enkelte tilfalde er det bedste alternativ, kan ikke besvares generelt. Den bedste forsikring er afhængig af den individuelle situation af den forsikrede. I hvert fald er det nødvendigt at føre en rådgivnings samtale.

Hvis ikke du kan fristilles fra forsikringspligten, kan du supplere basisbeskyttelsen af GKV med en supplerende sygeforsikring. Vi oplyser dig gerne om detaljerne i en personlig samtale. 

Fortæl os om dine ønsker og spørgsmål på vores kontaktformular. Vi vil gerne rådgive dig omkostningsfri og uforpligtende og søger efter dit behov efter den passende sygeforsikring og tarif.

tilbage