Risikolivsforsikring

Det eneste formål af en risikolivsforsikring er at afsikre de efterkommende eller andre modtagere i dødstilfælde af den forsikrede person. Bidrag til disse forsikringer er meget fordelsagtige.

Afslutningen af en risikolivsforsikring på dødsfald er især interessant for familier. Kontrakten beskytter familien fra økonomiske vanskelighede i tilfælde af død af den, der tjener mest. Der bliver udbetalt et relativt højt beløb. Dermed kan man afsikre sig at de efterkommende i hvert fald for en overgangstid kan holde deres livsstandard. 

Men man skulle også forsikre partneren, som ikke er arbejdstager, hvis fx i dødstilfælde skal sikrestilles at børnene bliver passet, hvilket kan medføre en enorm finansiel belasting. Desuden er den, som hovedsagelig tjener i familien tit ikke i stand til at opgive sit arbejde, når partneren dør. 

Risikolivsforsikringer tjener desuden for afsikring af kreditter og er forudsætning for den. Banker sikrer sig denne vej rundt overfor dødsfald af kredittageren. Specielt for dette område findes der kontrakter med dalende forsikringsbeløb, som tilpasser sig kreditforløbet/restgælden (restgældsforsikring). Disse er enorme billige og har en forkortet indbetalingstid. 

Også direktører, for eksempel anpartsejere fra et anparts selskab skulle afsikre sig gensidig med en risikolivsforsikring, for at bevare og afsikre fortsættelsen af virksomheden og for at kunne betjene respektive arvinger.

Risikolivsforsikringer har som regel bytterettigheder. Indenfor en frist på ti år efter tegningen af kontrakten kan forsikringen uden ny helbredserklæring omdannes til en kapitaldannende livsforsikring.

tilbage