Riester-Pension

Den såkaldte Riester-pension er en alderdoms afsikring på frivillig basis, som bliver støttet fra staten. Efter alle vurderinger vil pensionsniveauet falde i de kommende år, derfor skulle Riester-pensionen lukke det derved opstående forplejningshul af de forsikrede, sådan at de kan holde deres livsstandard i alderen.

Alle kontrakter skal opfylde bestemte kriterier for at blive støttet fra staten:

 • Statslig kontrolleret og certificeret
 • Udbetaling tidligst fra fyldte 60 år
 • Garanti for det indbetalte beløb ved udløb
 • Livslang pensionsudbetaling

Til valg står forskellige investeringsformer:

 • Privat pensionsforsikring
 • Rate opsparingsplaner
 • Investment fonds

De personlige tilbøjeligheder mht. risiko, udkast og personlige interesser spiller en stor rolle.

Følgende persongrupper og deres ægtefælle har krav på statslig støtte, hvis de selv afslutter en afsikringskontrakt:

 • Arbejdstagere, som er pligtforsikret i den statslige pensionsforsikring
 • Embedsmænd
 • Offentlig ansatte med en tillægsforsikring, som ligner dem fra embedsmænd (VBL)
 • Erhvervs- og kontraktsoldater
 • Dem, der er i uddannelse
 • Dem, der ikke er arbejdstager pga. den 3-årige barselstid
 • Værnepligts- og civilindsatsydende
 • Pligtforsikrede selvstændig erhvervsdrivende (fx jordmødre, plejepersonale, kurerchauffør) 
 • Dem, der frivilligt tegner en statslig forsikring
 • Dem, der arbejder med mindsteløn (400 Euro) og har frasagt sig socialforsikringsfriheden
 • Modtagere af arbejdsløsstøtte

For at modtage den maksimale støtte, skal der opspares fire procent af den socialpligtige årsindkomst fra det foregående år, formindsket om de modtagne tillæg. Dog ikke mere end ekstraudgifter, som maksimalt er fradragsberettiget. En mindre opsparing er også mulig, i dette tilfælde bliver dog tillæggene formindsket tilsvarende. Som regel skal der betales et basisbidrag på 60 Euro som selvandel.

Tillæggene er som følgende (alle tal pr. år)

 • Grundtillæg : 154 Euro
 • Børnetillæg: 185 Euro
 • For efter d. 1.januar 2008 fødte børn: 300 Euro
 • Særudgift fradrag i selvangivelsen: maks. 2.100 Euro

Ansøgningen på støtte bliver en gang stillet over den ansvarlige forsikrings- eller Investment virksomhed til BfA. Efter kontrol indbetaler den tillægget årligt på Riester-kontrakten. Tysk SKAT gennemfører en kontrol, hvor der bliver kontrolleret om det er mere fordelsagtig at benytte sig af særudgift fradrag i stedet for at modtage støtte med tillæg. Det er især interessant for dem med høj indkomst.

Ydelserne fra Riester-kontrakten begynder som regel samtidig med indtrædelse af udbetalinger af folkepensionen fra den statslige pensionsforsikring. Hvis der bliver søgt om ydelser allerede mellem 60 og 65 år, så er højden af de månedlige pensionsydelser lavere. Der er forskellige udformninger muligt i kontrakterne, for også at afsikre efterkommende:

 • Livslang pension
 • Livslang pension med garantitid, pensionen bliver efter døden udbetalt videre til de efterkommende for en i kontrakten aftalt tid
 • Livslang pension med dødsfaldsydelse, det opsparede kapital bliver udbetalt efter døden

Opstår dødsfaldet inden begyndelsen af pensionsalderen, så kan man arve afsikringsformuen. For at modtage alle til livstiden modtagne tillæg og skattefordele, skal afsikringsformue overdrages på en allerede eksisterende Riester-kontrakt af ægtefællen.

Selvom en Riester-kontrakt er beregnet til en månedlig pensionsudbetaling, så er en kapitaludbetaling op til 30 procent af det i starten af udbetalingsperioden tilstedeværende kapital mulig.

tilbage