(Kapital-)Livs- og Pensionsforsikring

Dem, der vil sikre sin livs standard i alderen, skal træffe private foranstaltninger. Den statslige pensionsforsikring  (GRV) er ikke længere nok til at afsikre alderdommen.

Den gennemsnitlige pension i GRV er efter 45 års bidragsbetaling p.t. kun omkring 45 procent af den sidste bruttoindkomst. Nettoindkomsten er ca. i en højde af 70% af bruttoindkomsten. Det vil sige der er et forplejningshul af ca. 25% af bruttofortjente. Dette gælder dog kun, hvis

  • Man gennemgående har indbetalt bidrag i 45 år
  • Der ikke bliver indskrænket noget fremover i pensionsloven

I dag er det næsten utænkeligt at man gennemgående har været arbejdstager i 45 år. Desuden har GRV nogle alvorlige problemer:

  • Antallet af social forsikringspligtige er dalende, derved falder også indtægterne
  • Antallet af pensionister stiger kontinuerligt
  • Det er en risiko at vi lever længere i dag, så modtager kvinder i dag gennemsnitlig 19 års ydelse fra at de bliver folkepensionist. 1965 var det kun 10,1 år.

GRVen kan kun bære udviklingen igennem nedskæringer, udsættelser og lignende. Høj sandsynlig er ydelserne i fremtiden mindre. GRVen kan derved kun byde en grundsikring, som ikke tillader en behagelig livsaften.

Private pensionsforsikringer og pensionsordninger igennem arbejdet vinder derfor af betydning. Den private afsikring kan også ske igennem en afslutning af en privat pensionsforsikring eller (kapital-)livsforsikring. Allerede fra 50 Euro kan man skaffe et betydningsfuldt supplement til GRV. Med afslutningen af denne forsikring beslutter man sig for et statslig kontrolleret produkt og kan stole på, at al kapital bliver investeret sikker og med gevinst.

Livsforsikringen omfatter to kernydelser:

  • Udbetaling af en kapitalsum ved udløb
  • Udbetaling af en forsikringssum i tilfælde af død i løbetiden

En pensionsforsikring sikrer fra tidspunktet af udløb af en livslang pension. Før begyndelsen af pensionsalderen bestemmer den forsikrede sig for, om han i stedet for en pension ønsker udbetalingen af et engangsbeløb.
I tilfælde af død i opsparingsfasen bliver som regel alle indbetalte beløb erstattet. I tilfælde af død i pensionsalderen sikrer såkaldte pensionsgarantitider at det opsparede kapital bliver erstattet. Helbredserklæringer som ved en livsforsikring er ikke nødvendig ved en pensionsforsikring. Det drejer sig udelukkende om opsparinger uden risikoafsikring.

For at tage en stigning i indkomst og livsstandard i fremtiden i betragtning, kan man aftale en dynamisering. Herved bliver bidrag og ydelser tilpasset regelmæssigt. En ny helbredserklæring er ikke nødvendig.
Livs- og pensionsforsikringer kan grundlæggende afsluttes i to varianter:

  • Klassiske kontrakter med en garanteret forrentning på 2,25% og investeringer i den forsikredes dækninger, fortrinsvis i festforrentede værdigpapirer efter VAG
  • Kontrakter som er baserede på fonds. Her sker investeringen i fonds efter den forsikredes risiko- og udkasttilbøjeligheder. Efter vores vurdering er disse produkter mere progressive og svarer mere til tiden end klassiske kontrakter. Det skal dog ikke mangle på sikkerhed. Forventningerne til udkast bliver ved Investment fonds forbundet med statslige fradragsmuligheder fra kapitalforsikringer.

Med indførelsen af oplysningspligt til alderdoms indkomst til 1. Januar 2005 har beskatningen for nye kontrakter forandret sig.  Dog bliver afslutningen af livs- og pensionsforsikringer ved med at være interessant pga. skattemæssige fordele.

Ved en livslang indbetaling i pensionskassen bliver pensionen kun beskattet med afkastsandelen efter § 22 EStG og er derved kun i brygdel en del af indkomsten i selvangivelsen.  Så bliver der fx ved en pension på 1000 Euro fra 65 år arbejdet med en faktor på 18%, der gælder altså 180 Euro som indkomst og 820 er skattefrie.

For kontrakter, der blev afsluttet inden den 1. Januar 2005 gælder ejer bevaringen. Kapitalydelser fra disse kontrakter er derfor efter tolv år og mindst fem års bidragsbetaling skattefrie. Eventuelle pensionsbidrag bliver beskattet efter udkasts andele.

En yderligere søjle af alderdoms afsikring er et firma pensionsordning og den såkaldte Riester-pension. Læs mere om det på de pågældende sider.

tilbage