Indboforsikring

Boligforsikringen dækker kun skader ved boligen og genstand, som står i direkte sammenhæng, fx indbyggede skabe. Indboforsikringen dækker dog alle brugs- og forbrugsgenstand, som er del af husholdet. Det kan være:

 • Møbler
 • Tøj
 • Smykker og værdigenstand
 • Elektroniske genstand og underholdningselektronik
 • Fødevarer

Forsikringsbeskyttelsen er klassificeret efter forskellige trusler:

 • Ild
 • Vand fra nedløbsrør
 • Storm eller hagl
 • Indbrud/tyveri og vandalisme efter indbrud
 • Evt. naturkatastrofer (naturvold)
 • Evt. cykeltyveri (hvis nødvendig)

Dækningsbeløbet for denne forsikring skulle svare til nyværdien. Det er tit svært at beregne, typisk bliver værdien undervurderet. Forsikringerne tilbyder derfor for et forsikringsbeløb på som regel 650 Euro pr. kvadratmeter et så kaldt afkald på underforsikring. 

Fordelen er så at der når skaden er inde, ikke bliver kontrolleret hvordan skadebeløbet virkelig forholder sig til den reel forsikrede summe. I stedet for modtager man en erstatning til nyværdien.

Forsikringen bliver pr. automatik tilpasset en gang årligt. Målrettende er en prisindeks, som bliver stillet til rådighed fra det statslige amt for statistik (Statistisches Bundesamt). Hertil bliver der dannet en varekurv og betragtet detaljeret. På basis af den kan der vurderes, hvordan købsprisen har forandret sig i forhold til det foregående år. Forsikringssummen bliver tilpasset på basis af denne vurdering.

Vi tilbyder forskellige varianter af indboforsikring, som alle har et rigtig godt forhold mellem pris og ydelse og desuden også tager klausuler i betragtning, som tit ikke er medforsikret, fx tyveri af bestemte genstand. 

Hushold med kunst og værdigenstande kræver en speciel dækning i ramme af en såkaldt valør- eller kunstforsikring. Denne forsikring har som regel ikke noget at gøre med en almindelig indboforsikring og bliver kalkuleret individuelt.

Vi tilbyder dig gode og omfattende ramme kontrakter som vi har sammenstillet i den følgende pdf-fil. Disse kontrakter er som regel meget omfattende, så at der bliver taget højde for alle eventualiteter af det daglige liv. Du skal kun bestemme dig for en udbyder.

Hvis du har specielle forhold vi skal tage hensyn til eller bare nogle spørgsmål, så tag bare kontakt op til os eller få et specifikt tilbud.

tilbage