Erhvervstabsforsikring

Ved tab af erhvervsevne igennem sygdom eller invaliditet, skaffer erhvervstabsforsikringen en erstatning for den forsikredes månedlige indkomst i form af en månedlig pensionsydelse. I ekstreme tilfælde endda for hele sit erhvervsliv. Denne afsikring kan derfor have en eksistentiel betydning og er tilsvarende vigtig. Dækningen er konkret, det betyder at den orienterer sig ved det udøvede erhverv og den aktuelle indkomst. 

En erhvervstabsforsikring er en grundlæggende del af enhver afsikring og alle arbejdstagere skulle derfor afslutte den.

Igennem talrige lovændringer har denne forsikring vundet mere af betydning. Ydelserne af pensionsforsikringen er ikke tilstrækkelige og tilbyder ikke nok sikkerhed i tilfælde af invaliditet og dens følger ved tab af erhverv. 
Siden den 1. Januar 2001 gælder i pensionsforsikringen for alle som blev født efter 1. Januar 1961:

  • Den statslige forsikring mod erhvervstab bortfalder.
  • Erstatning igennem pension pga. fuldstændig eller delvis tab af erhvervsevne (to-tins erhvervstabspension).
  • Det er ikke længere af betydning, hvilket erhverv man har udøvet, men indsatsmuligheden på arbejdsmarkedet, hvor alle alternative erhverv skal accepteres.

Så længe den forsikrede er i stand til at udøve et vilkårligt erhverv min. 6 timer om ugen, har han ikke krav på pensionsydelser. Bliver udøvelsestiden formindret på tre til seks timer, bliver den halve pension for tab af erhvervsevne betalt. Kun dem, som kan arbejde mindre end tre timer modtager den hele pension for tab af erhvervsevne.

En modtager af den halve pension for tab af erhvervsevne skal fx acceptere et tab på ca. 30 procent. Ved en bruttoindkomst af 2.500 Euro har man så kun krav på pension for tab af erhvervsevne i højde af 520 Euro. 

Denne forsikring kan afsluttes selvstændigt eller som supplement til en risiko livs- eller pensionsforsikring. Ved siden af pensionsydelsen bliver også bidrag til selve forsikringen overtaget igennem kontrakten. 

I denne forsikring er de enkelte betingelser ekstrem vigtige, højden af ydelsen er sekundær. En "billig" forsikring til tab af erhvervsevne nytter ikke noget, hvis den i forsikringstilfalde ikke betaler. Om der skal betales, definerer i høj grad forsikringsbetingelserne, som man som ikke kyndig næsten ikke kan adskille imellem.

Spørg efter et tilbud! Med baggrund på din individuelle situation beregner vi et tilbud til dig. Skulle du have spørgsmål, notér dem i formularen. Vi svarer gerne på dem og ganske uforpligtende.

tilbage