Boligforsikring

Som boligejer burde man afslutte en boligforsikring. Denne beskytter mod følgende trusler:

  • Ild
  • Vand
  • Storm/Hagl
  • Evt. naturkatastrofer, fx oversvømmelse, jordskred
  • Evt. glasskade

I husejere forsikring i en ny bygning, som indledes med en forsikringsdækning premium-fri shell-brandforsikring. Når bygningen er klar, er de eneste risici, automatisk følger med.

Efter den grundlæggende fremgangsmåde skal man også være opmærksom på at skader, som ikke er synlige bliver medforsikret. Dertil tæller bl.a. oprydnings- og nedrivningsomkostninger, omkostninger for hotel eller tab af husleje og nogle andre punkter.

Forsikringssummen bliver beregnet på basis af en indeksering. Dertil bliver den nuværende værdi regnet tilbage til en basisværdi i år 1914. Denne værdi bliver så konstant. Med en byggefaktor bliver denne så kaldte 14-ner værdi beregnet op til aktuelle byggeomkostningsværdier, dvs. bestemt på nyt hvert år. Nogle udbydere har en anden fremgangsmåde, hvor de angiver en generel værdi pr. kvadratmeter beboet bolig. 

For angivelsen af forsikringsbeløbet hæfter forsikringstageren selv. For at være på den sikre side, hjælper vi dig omkostningsfri med en forpligtende vurdering eller igennem et formular til værdivurdering fra foreningen for sags forsikrede (Verband der Sachversicherer).

Vi arbejder med forskellige dækningskoncepter, for at tilbyde de forsikrede i højeste grad en forsikringsbeskyttelse til attraktive konditioner. 

Vi tilbyder dig forskellige ramme kontrakter, som vi har opstillet i en pdf fil, så at du nemt kan sammenligne. Disse ramme kontrakter er som regel meget omfattende, so at alle eventualiteter skulle være taget i betragtning.

Hvis du har specielle forhold vi skal tage hensyn til eller bare nogle spørgsmål, så tag bare kontakt op til os eller få et specifikt tilbud.

tilbage