Virksomhedsinventarforsikring

Ved en virksomhedsinventarforsikring handler det sig om en "indboforsikring for virksomheden". Som i den private indboforsikring er forsikringsdækningen klassificeret efter trusler. Hertil hører:

  • Ild
  • Vand
  • Storm eller hagl
  • Evt. naturkatastrofer
  • Evt. glasskader

Hvor indboforsikringen som regel bliver kalkuleret generelt, så retter præmierne for virksomhedsinventarforsikringen sig efter virksomhedstype og  –risiko. Så har fx en guldsmed en højere risiko for indbrud end en flise forretning. 

Inventarforsikringen kan med fordel kombineres med en forretnings afbrydelses forsikring. Den ideale beskyttelse er afhængig af virksomhedstypen og krav og muligheder af de enkelte udbydere.

tilbage