Formueskadeansvarsforsikring

For bestemte erhvervsgrupper er en speciel dækning nødvendig, som tager hensyn til bestemte skadeformer, som hverken er materielle eller personskader: formueskader.

En formueskadeansvarsforsikring er i første linje vigtig for frie og rådgivende erhverv, så fx for advokater, revisorer, konsulenter, men også for reklamebureauer og forsikringsmæglere. For diverse erhvervsgrupper handler det sig om en pligtforsikring, uden den erhvervet, fx advokat, ikke må udøves.

Igennem fejlagtig eller vildledende rådgivning kan der opstå en betydelig finansiel skade for mandanten, hvor hæftelsen så sker igennem rådgiveren. Uden en speciel forsikringsdækning kan sådan en fejl være eksistenstruende.

tilbage