Erhvervs Retshjælpsforsikring

I dag sker det mere og mere at uenigheder ender foran en domstol. Omkostningerne dertil kan være meget høje, en retshjælpsforsikring sørger for, at virksomheder kan stille sine juridiske krav eller afværge dem uden finansielle risici. 

En retshjælpsforsikring betaler omkostninger for advokaten og domstolen, omkostninger for vidner og gebyrer for sagkyndige, og videre omkostninger, som skal erstattes modparten i processen. 

Den såkaldte fuld retsbeskyttelse omfatter følgende ydelser:

  • Beskyttelse af privatlivets fred for operatøren/ejer
  • Moms retsbeskyttelse 
  • Trafik retsbeskyttelse for virksomhedens køretøjer 
  • Computational arbejdsbeskyttelse (beskæftiger sig med ansatte)
  • Ejendomsrettigheder beskyttelse af kommercielle bygninger

Disse punkter kan suppleres med den såkaldte strafferetlig beskyttelse. Dette tager højde for at der tit bliver påbegyndt en civil straffesag inden selve straffesagen påbegyndes eller at den bliver initieret pga. mulige besparelser, for at få fordele ud af den erkendelse, statsadvokaten og straffedomstolen har opnået ved et dom. Strafferetsbeskyttelsesforsikringen overtager omkostningerne ved en straffesag. 

Ved nogle selskaber kan man fravælge nogle af disse punkter. Desuden kan man vælge selvrisici, som til gengæld skaber billige præmier. 

Vi tilbyder dig rammekoncepter, som adskiller sig i høj grad i pris og ydelse fra de almene tilgængelige tilbud.

tilbage