Elektronikforsikring

En elektronikforsikring er en del af de tekniske forsikringer og forsikrer alle elektroniske genstande. Dertil hører:

  • EDB- og kontorkommunikationsudstyr (kopimaskine, scanner, telefonanlæg, højydende plotter)
  • Medicinsk udstyr (tomografer og røntgenapparater)

Udover det kan der forsikres talrige andre apparater. Der er næsten ingen begrænsninger.

Som regel er truslerne for skadedækning klar definerede. Ved en elektronikforsikring har man en dækning af alle trusler, dvs. her er fx ikke kun skader igennem vand fra afløbsrør forsikret, men fugt af al art, hvis og såfrem de fører til en skade ved elektronikken.

Dækningen er altså meget mere omfattende end ved en ren materielskadedækning. Elektronikforsikringen er derfor mere vigtig end en inventarforsikring.

Elektronikforsikringen har som regel en selvrisiko, som ligger mellem 150 og 500 Euro.

tilbage