Bygningsforsikring

Ejer man som entreprenør en firmabygning, skulle man forsikre den til nyværdien. Bygningsforsikringen danner, ligesom ved den private boligforsikring, en økonomisk beskyttelse mod følgende trusler:

  • Ild
  • Vand
  • Storm/Hagl
  • Evt. naturkatastrofer
  • Evt. glasskade

I en boligforsikring er ved nybygninger en ild konstruktions forsikring fore lagret. Så snart bygningen kan benyttes, er de andre trusler per automatik med indbefattet.

Efter den grundlæggende fremgangsmåde skal man også være opmærksom på at skader, som ikke er synlige bliver medforsikret. Dertil tæller bl.a. oprydnings- og nedrivningsomkostninger, omkostninger for tab af husleje, vurderingsomkostninger og nogle andre punkter. Læs nærmere om det i den såkaldte generelle deklaration af forsikringsselskabet. 

Forsikringssummen bliver beregnet på basis af en indeksering. Dertil har man afhængig af virksomhedstypen forskellige metoder. Kalkulationen er afhængig af bygningen og erhvervstypen. Så er risikoen for ild højere på et lakerings værksted end ved ren kontorarbejde. 

Vi fremstiller gerne et uforpligtende tilbud. Hvis du ønsker rådgivning eller bare har nogle spørgsmål, så notér det i vores kontaktformular.

tilbage